Vinh Long Factory

Thông tin nhà máy

Đia chỉ: Tân Hạnh, Long Hồ, Vĩnh Long

Diện tích: 4.000 m2

Tổng số nhân viên: 400 nhân viên

Năng lực sản xuất: 800.000 sản phẩm / năm

Tổng số chuyền: 10 chuyền

Sản phẩm của nhà máy

Hình ảnh hoạt động

Sơ đồ tổ chức